σπερμόφιλος

σπερμόφιλος
Ζώο της οικογένειας των Σκιουριδών που ανήκει στην τάξη των τρωκτικών (της υπόταξης των σκιουρόμορφων). Οι σ. ζουν κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και διακρίνονται σε αμνοσπερμόφιλους και σε ωτοσπερμόφιλους. Έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με τους αρκτόμυες και τους κυνόμυες, ζώα της οικογένειας των Μαρμοτιδών με τους οποίους συγγενεύουν. Αρκτόμυες ζουν στις Άλπεις, στην Ασία και στη Ν. Αμερική, ενώ οι κυνόμυες είναι ζώα κυρίως του Καναδά. Όλα αυτά τα ζώα είναι τρωκτικά, όπως άλλωστε και το συγγενικό τους «κίτελος» που ζει στη Ρουμανία και στην Αυστρία, και μια ποικιλία του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι σ. καθώς και τα συγγενικά τους είδη, είναι σχεδόν όλα ημερόβια και φυτοφάγα ζώα.
* * *
ο, Ν
ζωολ. γένος εδαφόβιων σκιουρόμορφων τρωκτικών που ανήκει στην οικογένεια σκιουρίδες και περιλαμβάνει 40 περίπου είδη, από τα οποία το είδος Spermophilus citellus απαντά και στην Ελλάδα και είναι γνωστό με τη λόγια ονομασία λαγόγυρος.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. αγγλ. spermophile (< σπέρμα + φίλος)].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • φίλος — ίλεος, τὸ, Α φιλία. [ΕΤΥΜΟΛ. Αμφβλ. τ. που μπορεί να θεωρηθεί ως μεταπλασμένος τής λ. φιλία, κατά τα σιγμόληκτα ουδ. μῖσος, νεῖκος]. η, ο / φίλος, η, ον, ΝΜΑ, θηλ. και φίλαινα Ν, θηλ. και ος Α 1. αγαπητός, προσφιλής (α. «φίλο έθνος» β. «μηκέτι,… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”